Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Kategorie

Polityka prywatności COOKIES w serwisie www.tmw.pl


Poniższy regulamin określa zasady użytkowania oraz politykę prywatności serwisu internetowego firmy TMW  Tadeusz Waśniewski - dalej zwana WŁAŚCICIEL SERWISU.

1) Wykorzystywanie plików cookies

1. Cookies (ciasteczka) to pliki, zawierające dane informatyczne, które z kolei przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU (np.: komputerze, tablecie, smartfonie, itp.), które usprawniają i ułatwiają korzystanie z zasobów SERWISU. 

2. W ramach SERWISU wykorzystujemy pliki cookies - pozyskane w ten sposób dane mogą służyć:

a. diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, 
b. poprawnemu funkcjonowaniu strony,
c. analizie naruszeń bezpieczeństwa,
d. dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom,
e. modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie,
f. zapamiętaniu stanu koszyka lub statusu zalogowanego użytkownika,
g. celów statystycznych.

3. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

a. Użytkownicy SERWISU, którzy nie chcą korzystać z plików cookies mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach stosowanego oprogramowania lub zażądać informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym.
b. Szczegółowa instrukcja obsługi plików cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
c. Brak odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji na korzystanie z plików cookies w ramach SERWISU.

4. Konsekwencje wyłączenia plików cookies 

a. Wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość czytania lub przeglądania treści SERWISU. Może jednak prowadzić do niepoprawnego działania SERWISU lub wystąpienia ograniczeń dostępu do określonych usług oferowanych w ramach tegoż SERWISU. 
b. W szczególnych przypadkach, jako ciasteczko, może być przechowywany zaszyfrowany klucz sesyjny, którego brak spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z serwisu.

2) Odnośniki do serwisów zewnętrznych 

WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w SERWISIE.

3) Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z SERWISU i jego zasobów jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w powyższym Regulaminie użytkowania i polityce prywatności SERWISU. 
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w powyższym SERWISIE. Właściciel SERWISU zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 

 

RODO

Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest TMW spółka z o.o., z siedzibą główną w Warszawie ul. Wielicka 40/59, KRS #: 0000181084, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5271000757, REGON: 010373584, kapitał zakładowy 50.000 zł.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod adresem: ul. Nad Stawami 9, 05-532 Baniocha

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 22 797-07-42

3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: marta@tmw.pl

 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówienia.