Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Kategorie

Współpraca TMW z Politechniką Warszawską zaowocowała:

  • opracowaniem technologii zgrzewania blach ocynkowanych ogniowo;
  • obliczeniami statycznymi sztywności ram zestawu PŁYTEX® 81.7000 przy użyciu metody elementów skończonych systemem MES „ADINA 7.3” (rama zestawu musi być wystarczająco sztywna aby przeniosła obciążenie siłą 4000N, odpowiadające masie około 400 kg, działającą w odległości 350 mm od płaszczyzny ramy).
    Wyniki obliczeń ilustrują wykresy deformacji ramy pod wpływem wyżej wymienionych obciążeń. Deformacja ramy (kolorem brązowym zaznaczono strefę największego odkształcenia). Konstrukcja ramy została opatentowana – patrz rys. 1. Patent nr 199635.
  • w szczególności rozwiązaniem z charakterystycznym wycięciem ( w kształcie odwróconej litery „U”) w trawersie nośnej 6. Rozwiązanie takie dla ramy do zbiorników spłukujących wprowadziła po raz pierwszy na polski rynek firma TMW – patrz rys. 1 i 1a. W ramach TMW stosowane są, jako słupki pionowe profile zamknięte, gdyż jak wykazały obliczenia przeprowadzone w Politechnice Warszawskiej profile otwarte  ulegają nadmiernemu skręceniu przy obciążeniu 400 kg. Elementem porównawczym była rama naszego partnera-firmy SCHWAB, w której pionowe słupki są profilami otwartymi. Deformację skrętną ilustruje poniższy rys. 2.

Faktyczne ugięcie ramy SCHWAB jest większe, niż wynikałoby to z koloru brązowego na rys.2., który na obu rysunkach odpowiada różnym wielkościom ugięć. Rysunek 2a. przedstawia odkształcenia i naprężenia w ramie TMW ze słupkami pionowymi z profili zamkniętych.